Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate a datelor personale

 

Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate numai în scopul declarat al acestui site. Intreprinderea Individuală David Rodica Eufrosina (deţinătorul magazinului online www.thejeweller.ro), se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele dumneavoastră personale.

David Rodica Eufrosina I.I. (deţinătorul magazinului online www.thejeweller.ro) este operator de date cu caracter personal, înscris în Registrului de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, sub nr. 28279 şi se obligă să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, despre un membru al familiei dumneavoastră sau despre o altă persoană. Colectarea datelor se face pentru: facturare, livrare de bunuri, reclamă, marketing şi publicitate, comunicaţii electronice.

Refuzul de a furniza aceste date determină imposibilitatea livrării bunurilor sau a prestării serviciilor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, parteneri contractuali, furnizorii de servicii de transport, alte companii din acelaşi grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces şi de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată Intreprinderii Individuale David Rodica Eufrosina cu sediul in Sibiu, Bld. Mihai Viteazu nr. 20, bl. P16, ap. 10, Sibiu, jud. Sibiu sau pe adresa de email: thejeweller@ymail.com. Dacă unele dintre datele referitoare la persoana dumneaoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Lasă un răspuns